Ακολουθήστε μας

  Image Alt

  Νέος Κύκλος – Πρόγραμμα Κατάρτισης & Πιστοποίησης Εργαζόμενων από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εταιρειών Μόνωσης(ΠΣΕΜ)

  Νέος Κύκλος
  Πρόγραμμα Κατάρτισης & Πιστοποίησης Εργαζόμενων από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εταιρειών Μόνωσης (ΠΣΕΜ)

  Άμεσα αναμένεται ο Νέος Κύκλος Αιτήσεων Συμμετοχής ενδιαφερομένων Εργαζομένων για το Επιδοτούμενο Έργο με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Μονώσεων».

  Διάρκεια Προγράμματος: 90 ώρες
  Εκπαιδευτικό Επίδομα: 450,00€

  *Αφορά στις

  α) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,
  β) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου &
  γ) Περιφέρεια Πελοποννήσου.

  Εκτός Ωραρίου Εργασίας

  Όλα τα τμήματα θα υλοποιηθούν με τη μεθοδολογία της Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης.

  Η ολοκλήρωση της παρακολούθησης γίνεται με τη συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν, στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ISO/IEC 17024

  Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ΕΣΠΑ και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  Τηλ: +30 210.97.03.600 – +30 211 418 0165

  Για περαιτέρω πληροφορίες του έργου μπορείτε να επισκεφθείτε τις www.selectika.gr   & www.psem.gr και για διευκρινήσεις στο  info@selectika.gr

  • Εξοπλισμένες Αίθουσες Πληροφορικής
  • Εκπαιδευτικό Υλικό
  • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

  Στο εκπαιδευτικό μας κέντρο τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης (σχολαστικός καθαρισμός επιφανειών, αντισηπτικά, επαρκής αερισμός κλπ).

  Μετάβαση στο περιεχόμενο