Ακολουθήστε μας

  Image Alt

  Οι Άνθρωποί μας

    /  Οι Άνθρωποί μας

  Ο Οργανισμός ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ σέβεται και τιμά τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται διαμορφώνοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και εκτίμησης, κατορθώνοντας έτσι να διατηρεί ένα σημαντικά μεγάλο αριθμό ατόμων μακροχρόνιας και μόνιμης απασχόλησης. Στο σύνολό του, ο οργανισμός απασχολεί άτομα ανωτέρων και ανωτάτων σπουδών χωρίς να αποκλείει συνεργάτες λοιπών βαθμίδων εκπαίδευσης δημιουργώντας και προσφέροντας διαρκώς ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης.

  Τα στελέχη της εταιρείας έχουν σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα των οικονομικών μελετών, καθώς και στους τομείς του σχεδιασμού, της διοίκησης και υποστήριξης σύνθετων έργων. Έχουν πραγματοποιήσει σπουδές σε ποικίλα αντικείμενα, τις οποίες έχουν ενισχύσει με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, σεμινάρια και πλούσια εργασιακή εμπειρία στα αντικείμενα δραστηριοποίησης της Εταιρείας. Η επιμόρφωση των στελεχών της εταιρείας αποτελεί σταθερή και μόνιμη επιλογή.

  Πολύπλευρη εμπειρία & τεχνογνωσία

  Σχέσεις εμπιστοσύνης & σεβασμού

  Ακαδημαϊκά προσόντα υψηλού επιπέδου και εμπεριστατωμένη θεωρητική κατάρτιση

  Μετάβαση στο περιεχόμενο