Ακολουθήστε μας

  Image Alt

  Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός

    /  Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός

  Το σημερινό εργασιακό περιβάλλον είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτό το Κέντρο Κατάρτισης και Συμβουλευτικής ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ έχει δημιουργήσει σε όλες τις δομές του Τμήματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού καθώς επίσης και ένα ολοκληρωμένο σύστημα Παροχής Υπηρεσιών και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

  Το Κέντρο μας είναι Πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Παρέχει ατομική και ομαδική συμβουλευτική σε διάφορες κοινωνικές ομάδες όπως: Μαθητές, Σπουδαστές/Φοιτητές, Άνεργοι, Εργαζόμενοι, Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες, Ωφελούμενοι επιδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ κλπ). Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει, υλοποιεί δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης , ημερίδες Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ενημερώνει για επιδοτούμενα προγράμματα, ευκαιρίες εργασίας και επιχειρηματικότητας και συμμετέχει σε διακρατικές συνεργασίες.

  Βρείτε μας στον Κατάλογο Ιδιωτικών Γραφείων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού / Σταδιοδρομίας πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο

  Τα τμηματά μας πλαισιώνονται από εξειδικευμένους σύμβουλους επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων επαγγελματικών προφίλ που θα βοηθήσουν στην ένταξη στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική εξέλιξη κάθε ενδιαφερόμενου.

  • Ατομική συμβουλευτική
  • Εξατομικευμένες συναντήσεις με ειδικούς Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • Τεστ Προσωπικότητας
  • Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

  Διαθέτουμε ολοκληρωμένο δίκτυο συνεργασιών με επιχειρήσεις όλων των κλάδων δια μέσου του οποίου προωθούμε εξειδικευμένους ανέργους σύμφωνα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων.

  Πλήρη δικτύωση με ποικίλες δομές πληροφόρησης με στόχο μέσα στο δύσκολο αυτό περιβάλλον, την απορρόφηση όσο το δυνατό περισσότερων ανέργων.

  Μετάβαση στο περιεχόμενο