Ακολουθήστε μας

  Η Φιλοσοφία μας

    /  Η Φιλοσοφία μας

  Δέσμευση προς τον πελάτη

  85000
  Καταρτιζόμενοι
  15000000
  Ανθρωποώρες
  25000
  Καθηγητές

  Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ GROUP ιδρύθηκε το 1986 από ομάδα έμπειρων στελεχών στο τομέα ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού. Λειτούργησε έως το 1994 ως Ε.Ε.Σ., από το 1995 λειτουργεί ως ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Κε.Δι.Βι.Μ2).

  Το ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Κε.Δι.Βι.Μ2 είναι αδειοδοτημένο από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων με Κωδ.Αριθμό: 11101213.

  Στόχος του Ομίλου μας είναι η προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός ολοένα εξελισσόμενου και απαιτητικού περιβάλλοντος.

  Διαθέτουμε σαφή και ολοκληρωμένη γνώση του τρόπου λειτουργίας και των διαδικασιών της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, των εξελίξεων και των λειτουργιών των οργάνων, θεσμών, προγραμμάτων και εν γένει των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Ηγετική Λειτουργία

  Ομαδικό Πνεύμα

  Ακεραιότητα

  Τόλμη

  Δέσμευση προς τον πελάτη

  Μετάβαση στο περιεχόμενο