Ακολουθήστε μας

  Το Όραμά μας

    /  Το Όραμά μας

  Αποστολή Όραμα Αξία

  Κλειδί για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών κατάρτισης και αυτή  είναι η φιλοσοφία μας. Για το λόγο αυτό, η επιδίωξη της ποιότητας αποτελεί την βάση για την ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας.

  Στόχος του ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Κέντρο Κατάρτισης & Συμβουλευτικής Κ.Δ.Β.Μ.2 είναι η προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός ολοένα εξελισσόμενου κοινωνικό – πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος, αξιοποιώντας στελέχη με συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία, δημιουργώντας ισχυρές συμμαχίες με στρατηγικούς εταίρους, εκπαιδεύοντας ανθρώπινο δυναμικό, αναπτύσσοντας μόνιμες σχέσεις με τους πελάτες της, βασισμένες στην αξιοπιστία με έμφαση στην συνεργασία.

  Πιστεύοντας ότι η παροχή υπηρεσιών άριστης ποιότητας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ανθρώπινο δυναμικό της, η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού διαθέτοντας για το σκοπό αυτό όλους τους απαραίτητους πόρους.

  Μετάβαση στο περιεχόμενο