Ακολουθήστε μας

  Image Alt

  Επιδοτούμενο Πρόγραμμα 750 ωφελούμενων ανέργων στους Δήμους Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου

  Επιδοτούμενο Πρόγραμμα 750
  ωφελούμενων ανέργων στους Δήμους Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου

  Για τη λίστα με τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής ωφελουμένων για το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων πατήστε εδώ.

  • 370 Ώρες Κατάρτισης Θεωρία
  • 1.850,00€ Εκπαιδευτικό Επίδομα

  Το Έργο αφορά σε υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης που πρόκειται να παρασχεθούν σε 750 ωφελούμενους ανέργους, εγγεγραμμένους στον Ο.Α.Ε.Δ.

  Πιο αναλυτικά η Δράση περιλαμβάνει:

  • Εξατομικευμένη επαγγελματική συμβουλευτική και Mentoring: Παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης & Mentoring σε 750 ωφελούμενους, η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (12 συνεδρίες ανά ωφελούμενο) σε 3 φάσεις.
  • Ενέργειες Κατάρτισης: Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε 750 ωφελούμενους. Αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 370 ώρες σε οριζόντιες όσο και εξειδικευμένες και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες.
  • Πιστοποίηση σε 750 ωφελούμενους ανέργους. Η Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελούμενων των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους, θα πραγματοποιηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
   1. Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης γραφείου
   2. Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης
   3. Πωλητής Λιανικής
   4. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – social media marketing
   5. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)
   6. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών
   7. Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης και Εξειδίκευση Εξυπηρέτηση πελατών και ανάδειξη τουριστικής εμπειρίας (Guest Experience Expert in Tourism)
   8. Σερβιτόρος
   9. Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
   10. Στέλεχος Εστίασης – Στέλεχος Διοίκησης μονάδων εστίασης

  Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 € / ώρα παρακολούθησης).

  370 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 1.850,00 €.

  Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 25-02-2022 και ώρα 00:00:01.

  Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι: 24-03-2022 και ώρα 23:59:00.

    • Εξοπλισμένες Αίθουσες Πληροφορικής
    • Εκπαιδευτικό Υλικό
    • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

  Επικοινώνησε μαζί μας και δώσε στην Επιταγή σου Πραγματική Αξία!

  Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να καλέσετε στο +30 211 418 0165

  Ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε;

  Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για τις διαδικασίες

   • Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών μου δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

   • Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.

   • Με την υποβολή της παρούσας Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, συγκατατίθεμαι για την παραχώρηση/ επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων/δεδομένων στον εν λόγω φορέα, προκειμένου για τη συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα

   • Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΑΚΕ.

   • Δηλώνω ότι συμφωνώ με την Πολιτική Ασφάλειας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


   Μετάβαση στο περιεχόμενο