Ακολουθήστε μας

  Image Alt

  Ευρωπαϊκά Προγράμματα

    /  Ευρωπαϊκά Προγράμματα

  Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ από την ίδρυση του μέχρι σήμερα έχει θέσει ως σημαντική προτεραιότητα την ανάπτυξη των εθνικών και διακρατικών συνεργασιών με διάφορους φορείς εκπαίδευσης – κατάρτισης – συμβουλευτικής και έρευνας.

  Οι στόχοι πέραν της υλοποίησης έργων είναι κυρίως η μεταφορά τεχνογνωσίας από ευρωπαϊκούς φορείς με εμπειρία στα θέματα κατάρτισης, συμβουλευτικής και έρευνας προς την χώρα μας και η διάχυση της εκπαιδευτικής τεχνογνωσίας στην διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων προς τους εταίρους της.

  Συνεργασίες:

  Ξεχωριστή θέση μεταξύ των επιστημονικών συνεργασιών κατέχει η ειδική προγραμματική συμφωνία συμμετοχής του ομίλου μας ως αμοιβαίος εταίρος στο Δίκτυο συνεργασίας EUROPEAN CO-OPERATION NETWORK με το εκπαιδευτικό ίδρυμα «Seneca» με στόχο την οργάνωση – σχεδιασμό και εκτέλεση ποικίλων προγραμμάτων.

  Συνεργασία – με το FORUM «DANUBE – RIVER OF CO OPERATION» το οποίο εκπροσωπείται από τον όμιλό μας στην Ελλάδα με τομείς συνεργασίας μας που αφορούν:

  • Οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης
  • Προγράμματα τουρισμού
  • Προγράμματα μεταφορών
  • Υποστήριξη μη Χρήση Φυσικών Πόρων
  Μετάβαση στο περιεχόμενο