Ακολουθήστε μας

  Image Alt

  Επιδοτούμενη Κατάρτιση & Απασχόληση Ανέργων (Δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος) & Αστέγων

  Έργο “Κοινωνική επανένταξη
  των πιο ευάλωτων ομάδων

  Δικαιούχοι EEE (Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος) και άστεγοι”.
  Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5203071

  Περιγραφή του έργου

  Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κατάρτισης, πιστοποίησης και απασχόλησης για 10.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) και αστέγους με στόχο την υποστήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

  Τι περιλαμβάνει το έργο

  1. Κατάρτιση και Πιστοποίηση, στην οποία οι ωφελούμενοι θα δηλώσουν τη συμμετοχή τους για την παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών, ενώ στη συνέχεια θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις για την πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων.

  Η κατάρτιση περιλαμβάνει:

  • Δια ζώσης εκπαίδευση (στην αίθουσα): 12 ώρες
  • Σύγχρονη εκπαίδευση (τηλεκατάρτιση με εκπαιδευτή): 48 ώρες
  • Ασύγχρονη εκπαίδευση (μελέτη εκπαιδευτικού υλικού): 20 ώρες

  Η πιστοποίηση αφορά:

  Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτώνται στα προγράμματα κατάρτισης πιστοποιούνται από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με το ISO/IEC 17024.

   

  2. Τοποθέτηση ωφελούμενων σε θέσεις απασχόλησης μέσω πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων σε επιχειρήσεις για επιχορηγούμενες θέσεις απασχόλησης.

  Εκπαιδευτικό Επίδομα

  Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν επίδομα 5€ ανά ώρα (σύνολο 400€).

  Προϋποθέσεις Συμμετοχής

   • Να είστε εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας της ΔΥΠΑ δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή
   • Να είστε άστεγοι και
   • Να βρίσκεστε σε ηλικία εργασίας και να έχετε τη δυνατότητα να εκπαιδευτείτε, να εργαστείτε και να ζείτε στην Ελλάδα.

  Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α dypa.gov.gr και στης ιστοσελίδα voucher.gr.

  Επικοινώνησε μαζί μας και δώσε στην Επιταγή σου Πραγματική Αξία!

  Για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία μας:

  Πάτρα Αχαϊας, Αγίου Ιωάννου Πράτσικα 155, Τηλ: 2610 33 77 27, patra@selectika.gr

  Αμαλιάδα Ηλείας,Καλαβρύτων 40-42,Τηλ: 26220 23 940, amaliada@selectika.gr

  Ανδραβίδα Ηλείας, Εθνικής Αντιστάσεως 9,Τηλ: 26230 55 009, andravida@selectika.gr

  ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ

   • Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών μου δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

   • Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.

   • Με την υποβολή της παρούσας Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, συγκατατίθεμαι για την παραχώρηση/ επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων/δεδομένων στον εν λόγω φορέα, προκειμένου για τη συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα

   • Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΑΚΕ.

   • Δηλώνω ότι συμφωνώ με την Πολιτική Ασφάλειας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


   Μετάβαση στο περιεχόμενο