Ακολουθήστε μας

  Image Alt

  Δωρεάν εξ αποστάσεως πρόγραμμα κατάρτισης με Πιστοποίηση_ EduTourism για Επαγγελματίες Τουρισμού και Εκπαιδευτές.

  Δωρεάν εξ αποστάσεως
  πρόγραμμα κατάρτισης με Πιστοποίηση_ EduTourism για Επαγγελματίες Τουρισμού και Εκπαιδευτές.

  Το ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Κ.Δ.Β.Μ. στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» με ακρωνύμιο «EduTοurism» και MIS 5050713, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται σε εκπαιδευτές και επαγγελματίες τουρισμού που οδηγούν σε Πιστοποίηση άνευ κόστους.

  Συγκεκριμένα:

  • Προσφέρονται εξειδικευμένες γνώσεις στον θεματικό/ εκπαιδευτικό τουρισμό
  • Δωρεάν Εξ Αποστάσεως Κατάρτιση, σύγχρονη και ασύγχρονη (65 ώρες για Επαγγελματίες Τουρισμού & 100/110 ώρες για Εκπαιδευτές)
  • Δωρεάν Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης

  Τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης σχετίζονται με:

  • Θεματικές μορφές τουρισμού
  • Ψηφιακή εποχή και Υπηρεσίες εκπαιδευτικού τουρισμού
  • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού για ΑμεΑ
  • Προώθηση θεματικού τουρισμού μέσω της παράδοσης (ήθη-έθιμα), του ηλεκτρονικού εμπορίου, της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας

   

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Εκπαιδευτές και Επαγγελματίες Τουρισμού, άνεργους, εργαζόμενους, ηλικίας άνω των 18 ετών

  Οι συμμετέχοντες δεν επιβαρύνονται οικονομικά για την παρακολούθηση και την Πιστοποίηση και δε λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα.

   

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το αναλυτικό κείμενο της Πρόσκλησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα: https://edutourism-project.eu/.
  2. Για πληροφορίες και περαιτέρω ενημέρωση για τη δράση και την κατάρτιση  μπορείτε να απευθύνεστε στο email info@edutourism-project.eu τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:30 π.μ. ‐ 18:00 μ.μ.
  3. Για υποβολή της αίτησης συμμετοχής πατήστε εδώ.
  Μετάβαση στο περιεχόμενο