Ακολουθήστε μας

  Image Alt

  Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Μόνωσης

  Κατάρτιση και Πιστοποίηση
  Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Μόνωσης

  Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (Π.Σ.Ε.Μ.) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή υλοποιεί την πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο Μόνωσης» η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» {ΕΠΑνΕΚ}.

  Το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Κέντρο Κατάρτισης & Συμβουλευτικής σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (Π.Σ.Ε.Μ.) θα υλοποιήσει Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Εξ’ Αποστάσεως Κατάρτισης και Πιστοποίησης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

  Τα προγράμματα απευθύνονται αποκλειστικά σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου και μορφής απασχόλησης), καθώς και εποχικά εργαζόμενους, και υλοποιούνται δια ζώσης καθώς και με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).

  Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητεςπου θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας ή / και να διευρύνουν τις επαγγελματικές επιλογές τους.

  Τα προγράμματα περιλαμβάνουν:

  • Θεωρητική κατάρτιση, συνολικής διάρκειας 90 ωρών
  • Πιστοποίηση αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024
  • Εκπαιδευτικό Επίδομα: 450€ (5,00€ μεικτά / ώρα κατάρτισης)

  Οι Πιστοποιήσεις, που οδηγεί αντίστοιχα, το κάθε αντικείμενο κατάρτισης της πράξης, είναι:

   

  Πρόγραμμα Κατάρτισης Σχήμα πιστοποίησης
  Α1 | Οργάνωση εφαρμογής σύνθετων μονωτικών συστημάτων
  σε κτήρια / εγκαταστάσεις
  Τεχνικός Μόνωσης – Μονωτής σε Κτήρια | Υπεύθυνος Συνεργείου
  Α2 | Παρεμβάσεις υγροθερμικής μόνωσης
  για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια
   Τεχνικός Μόνωσης – Μονωτής σεΚτήρια | Ειδικός Εφαρμογών Μόνωσης
  Α3 | Εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης εργοταξίου
  των έργων μόνωσης σε κτήρια / εγκαταστάσεις
  ΤεχνικόςΜόνωσης – Μονωτής σε Κτήρια | Υπεύθυνος Συνεργείου
  Α4 | Σχεδιασμός εφαρμογών μόνωσης για την επίλυση
  σύνθετων υγροθερμικών προβλημάτων κτηριακής παθολογίας
  και την εξοικονόμηση ενέργειας
  Τεχνικός Μόνωσης – Μονωτής σε Κτήρια | Ειδικός Εφαρμογών Μόνωσης

  Για τις ημερομηνίες που αφορούν σε καινούργιο Κύκλο Αιτήσεων Συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

  Επικοινώνησε μαζί μας και δώσε στην Επιταγή σου Πραγματική Αξία!

  Για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης και τις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία μας:

  Πάτρα Αχαϊας, Αγίου Ιωάννου Πράτσικα 155, Τηλ: 2610 33 77 27, patra@selectika.gr

  Αμαλιάδα Ηλείας,Καλαβρύτων 40-42,Τηλ: 26220 23 940, amaliada@selectika.gr

  Ανδραβίδα Ηλείας, Εθνικής Αντιστάσεως 9,Τηλ: 26230 55 009, andravida@selectika.gr

  Περισσότερα για τα προγράμματα ΕΣΠΑ των Ανέργων μπορείτε να δείτε στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου http://www.voucher.gov.gr/

  Ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε;

  Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για τις διαδικασίες

   • Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών μου δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

   • Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.

   • Με την υποβολή της παρούσας Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, συγκατατίθεμαι για την παραχώρηση/ επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων/δεδομένων στον εν λόγω φορέα, προκειμένου για τη συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα

   • Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΑΚΕ.

   • Δηλώνω ότι συμφωνώ με την Πολιτική Ασφάλειας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


   Μετάβαση στο περιεχόμενο