Ακολουθήστε μας

  Image Alt

  Data Protection Officer DPO: Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

  Πιστοποιητικό Γνώσεων και
  Δεξιοτήτων

  στον Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

  Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων – DPO πρέπει να συμμετέχει ενεργά σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενώ η επιχείρηση θα πρέπει να διασφαλίζει αντιστοίχως την πρόσβαση του σε κάθε απαραίτητη για τον σκοπό αυτό πληροφορία σχετικά με προσωπικά δεδομένα και τις διαδικασίες επεξεργασίας τους. Ο DPO πρέπει να έχει την αμέριστη υποστήριξη της επιχείρησης η οποία οφείλει να τον εφοδιάζει με όλα τα απαραίτητα μέσα για την προσήκουσα εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του, πρέπει να είναι σε θέση να δρα και να λειτουργεί αυτόνομα στο εσωτερικό της επιχείρησης. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ο ρόλος του DPO και η συνέπεια προς αυτόν να επιφέρει την τιμωρία του τελευταίου ή την απαλλαγή του εκ των καθηκόντων του εκ μέρους του υπευθύνου ή του εκτελούντος την επεξεργασία.

  Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων.

  Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας αποκτά :
  • Απόδειξη των επαγγελματικών του προσόντων
  • Επαγγελματική ταυτότητα, εφόδιο εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο
  • Εξοπλισμένες Αίθουσες Πληροφορικής
  • Εκπαιδευτικό Υλικό
  • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

  Στο εκπαιδευτικό μας κέντρο τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης (σχολαστικός καθαρισμός επιφανειών, αντισηπτικά, επαρκής αερισμός κλπ).

  Επικοινώνησε μαζί μας και δώσε στην Επιταγή σου Πραγματική Αξία!

  Για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης και τις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία μας:

  Πάτρα Αχαϊας, Αγίου Ιωάννου Πράτσικα 155, Τηλ: 2610 33 77 27, patra@selectika.gr

  Αμαλιάδα Ηλείας,Καλαβρύτων 40-42,Τηλ: 26220 23 940, amaliada@selectika.gr

  Ανδραβίδα Ηλείας, Εθνικής Αντιστάσεως 9,Τηλ: 26230 55 009, andravida@selectika.gr

  Ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε;

  Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για τις διαδικασίες

   • Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών μου δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

   • Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.

   • Με την υποβολή της παρούσας Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, συγκατατίθεμαι για την παραχώρηση/ επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων/δεδομένων στον εν λόγω φορέα, προκειμένου για τη συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα

   • Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΑΚΕ.

   • Δηλώνω ότι συμφωνώ με την Πολιτική Ασφάλειας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


   Μετάβαση στο περιεχόμενο