Ακολουθήστε μας

  Image Alt

  Συνεργάτες σε Επιχειρήσεις

    /  Συνεργάτες σε Επιχειρήσεις

  Συνεργάτες σε Επιχειρήσεις

  Το Κέντρο Κατάρτισης & Συμβουλευτικής ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις για να εξασφαλίσει ότι οι εργοδότες και τα άτομα, είναι εξοπλισμένα με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να ευημερήσουν στη δυναμική περιφερειακή οικονομία μας.

  Εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και ισχυρή περιφερειακή οικονομία

  Οι εργοδότες χρειάζονται ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Χρειάζονται νέο και υπάρχον προσωπικό που να διαθέτει σύγχρονες, εξειδικευμένες τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις, παράλληλα με μεταβιβάσιμες και ευέλικτες δεξιότητες και συμπεριφορές απασχολησιμότητας.

  Ένα εξειδικευμένο και ενημερωμένο εργατικό δυναμικό, είναι ένα βασικό συστατικό για την οικοδόμηση ενός ισχυρού και βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις επιχειρήσεις.

  Συνεργαζόμαστε επίσης για να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για μάθηση, απασχόληση και εξέλιξη της σταδιοδρομίας, για να επιτύχουμε θετικές κοινωνικές επιπτώσεις για τις διαφορετικές κοινότητες μας παράλληλα με την οικονομική ανάπτυξη. Αυτές οι βασικές και εξειδικευμένες δεξιότητες είναι ενσωματωμένες σε όλες τις εκπαιδευτικές μας λύσεις.

  Το Κέντρο Κατάρτισης & Συμβουλευτικής ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ υποστηρίζει την τοπική οικονομίας με μια σειρά προγραμμάτων, υπηρεσιών και εγκαταστάσεων για τους εργοδότες.

  Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε την τοπική οικονομία παρέχοντας στις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών ένα ευρύτερο φάσμα εκπαιδευτικών πακέτων.

  Οι συνεργάτες μας προσφέρουν στις επιχειρήσεις λύσεις για όλες τις ανάγκες κατάρτισης των εταιρειών, εστιάζοντας σε κάθε πτυχή ενός οργανισμού.

  Συνεργαζόμενοι με τους εργοδότες, σχεδιάζουμε και να αναπτύσουμε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρουν τα μέγιστα οφέλη.

  Μετάβαση στο περιεχόμενο