Ακολουθήστε μας

  Image Alt

  Πιστοποιήσεις

    /  Πιστοποιήσεις

  Το εκπαιδευτικό μας κέντρο με πολύχρονη εμπειρία, στα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμάτων που εκπονεί και των συμβουλευτικών υπηρεσιών που αναπτύσσει, προς ανέργους και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, αναλαμβάνει τη διενέργεια πληθώρας δραστηριοτήτων .

  Αντικείμενο των έργων αυτών είναι, η καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών  της αγοράς εργασίας, εντοπισμός των κρίσιμων τάσεων /μεγεθών σε σχέση με το εργατικό δυναμικό, την απασχόληση, την ανεργία, την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, την παραγωγικότητα.

  Το μελετητικό μας έργο έχει αξιοποιηθεί στα πλαίσια προγραμμάτων  των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και του Ε.Σ.Π.Α, όπως:

  • Τα Ολοκληρωμένα Αστικά Προγράμματα
  • Οι Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης
  • Οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες EQUAL
  • Οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες LEADER
  • Λοιπά Ευρωπαϊκά Προγράμματα

  Το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό μας αναλαμβάνει και υλοποιεί επιστημονικές έρευνες και μελέτες που αφορούν κρίσιμα θέματα εθνικού ή/και Ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Αποδέκτες των προτάσεων πολιτικής έχουν αποτελέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Υπουργεία Εργασίας, Υγείας, Εσωτερικών, οι Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.α.

  Η εκπόνηση μελετών και η σύνταξη προτάσεων εργοδοτικών φορέων, φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης , ιδιωτικών επιχειρήσεων/κοινοπραξιών για την ένταξη τους σε επιδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο την ανάπτυξη , πιστοποίηση, εξωστρέφεια και  καινοτομία, έχει αποτελέσει σημαντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων μας.

  Μετάβαση στο περιεχόμενο